For at få fri proces, dvs. at staten betaler dine advokatudgifter, skal to betingelser være opfyldt.

Den første betingelse er, at du eller din husstand ikke må tjene mere end følgende (2023):

Fri proces efter retsplejelovens §§ 327 og 328 kan meddeles, hvis ansøgerens indtægtsgrundlag er 358.000 kr. eller mindre. Lever ansøgeren i et samlivsforhold, kan fri proces meddeles, hvis summen af parrets indtægtsgrundlag er 455.000 kr. eller mindre. Hvis parret har modstående interesser i sagen, anvendes dog ansøgerens eget indtægtsgrundlag og indtægtsgrænsen for enlige. De nævnte beløb forhøjes med 62.000 kr. for hvert barn, herunder stedbørn og plejebørn, under 18 år, som enten bor hos ansøgeren eller i overvejende grad forsørges af denne.

Den anden betingelse er, at du skal have en rimelig udsigt til at vinde sagen.

Vi kan hjælpe dig med at vurdere, om din sag er god nok til, at du har udsigt til at vinde den. Hvis du ønsker en vurdering, og vi aftaler, at du sender din sag til os, vil denne vurdering være gratis.​​