Vi lever af at yde rådgivning. Den rådgivning yder vi på et højt specialiseret niveau. Af samme grund har vi mange klienter, der vender tilbage og ønsker vores assistance.

Nogle advokater har en "no cure - no pay" - politik. Det har vi ikke, for det harmonerer ikke med det forhold, at der skal leveres en højt specialiseret advokatydelse. Imidlertid viser det sig meget ofte i både ansættelsesretlige og erstatningsretlige sager, at vi kan få arbejdsgiveren eller forsikringsselskabet til at betale vort honorar - og dermed bliver sagsbehandlingen uden regning for klienten.​

Kontakter du os for at søge rådgivning, så vil vi foretage en vurdering af din sag - helt gratis. Vi vil meddele dig, hvilke muligheder du har, og hvad det vil koste dig at få din sag behandlet - eller om vi forventer, at sagsbehandlingen vil kunne honoreres gennem betaling fra arbejdsgiveren eller forsikringsselskabet - og således uden regning for dig. Vi vil også prøve at oplyse dig, hvor lang tid du skal forvente, at sagsbehandlingen vil tage.

Vi undersøger naturligvis også, om du har mulighed for at få fri proces eller retshjælpsdækning.​