Flere af advokaterne har gennem årene været aktive i forskellige retshjælpsordninger, hvor rådssøgende kunne møde op i et givet tidsrum og stille juridiske spørgsmål inden for alle juridiske områder.

Da mange mennesker i stigende grad søger hjælp og information på nettet, har vi valgt at lægge vores viden ud, og du vil nu kunne finde juridisk information og nyheder indenfor ansættelsesret, erstatning- og forsikringsret på vore retshjælpshjemmesider:​

www.ansaettelseshjaelpen.dk
www.erstatningshjaelpen.dk
www.bortvist.dk

God læselyst !​