Født i 1964 i Silkeborg. Uddannet jurist i 1992. Indehaver.

Martin Haug har primært været beskæftiget inden for advokatbranchen, men har også haft ansættelse i en periode som dommerfuldmægtig. Som advokat har Martin Haug bl.a været ansat hos advokatfirmaerne Bjørst, Gorrissen Federspiel Kierkegaard og DLA Nordic (nu Horten).

Martin Haug har siden 1992 beskæftiget sig med meget varierende sagsområder, men har indenfor de seneste 25 år specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsret, ansættelsesret og retssagsbehandling herunder straffesager.

Martin Haug er medlem af Advokatsamfundet, faggruppen for erstatnings- og forsikringsret og Højesteretsskranken. Martin Haug har endvidere i en årrække givet frivillig retshjælp som advokat i Københavnske Advokaters Retshjælp (Kringlegangen).

Martin Haug har en del undervisningsaktivitet og har bl.a. undervist på handels- og handelshøjskoler i fagene arbejdsret, ejendomsjura og erhvervsret. Han har endvidere i en længere periode været censor i erhvervsret under handelshøjskolerne.

Endelig er Martin Haug forfatter/medforfatter til bøgerne:
"Ansvar for arbejdsskader" (Thomson 2003 og Karnov 2012 (2.udgave), Karnov 2022 (3. udgave)
"Produktansvar" (Erhvervsbladets forlag 2006)
"Retslægerådet og retspraksis" (Thomson 2010)​

Martin Haug