Født i 1978 og uddannet jurist i 2003. Ejer og Partner i Sylow Advokater. 

Emilie Sylow blev som nyuddannet jurist ansat i Ankestyrelsen og har her behandlet arbejdsskadesager. Herefter har hun været beskæftiget inden for domstolene, herunder som dommerfuldmægtig fra november 2006. Som dommerfuldmægtig har Emilie Sylow varetaget alle typer af sager og været i alle rettens afdelinger. Emilie Sylow har stor erfaring med behandling af retssager, både civil- og straffesager.

Emilie Sylow har sideløbende med sit arbejde ved domstolene uddannet sig til advokat, og har i februar 2014 fået beskikkelse. Møderet for landsret er opnået i april 2015. I maj 2021 har Emilie Sylow fået møderet for Højesteret, hvor hun også har mødt. 

Emilie Sylow er medlem af advokatsamfundet og faggruppen for erstatnings- og forsikringsret

Emilie Sylow underviser i forskellige områder inden for personskadeerstatning og er desuden ekstern lektor i civilproces på Københavns Universitet.​

Emilie Sylow har medvirket til revision af bogen Ansvar for Arbejdsskader

Emilie Therese Sylow